Solid Bash is a prominent AA mid-core video game development studio with a focus on mobile platforms. We are an independent and dynamic team of passionate gamers that strive to push the boundaries of what’s possible in mobile gaming.
8 січня 2024

Operations Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Solid Bash is a prominent AA mid-core video game development studio with a focus on mobile platforms. As part of Room 8 Group, we work with world-class clients like Ubisoft, Rovio, and SEGA to create engaging games that thrill players worldwide.

We are a diverse team of professionals driven by challenges and empowered by growth opportunities. Take creative control, and let’s embark on an exciting career quest together!

The next great challenge is coming:

At Solid Bash, we’re building our success with the efficiency of business processes. To help maintain and grow this standard, we are seeking an experienced Operations Specialist to drive the growing path. The perfect candidate will have a sharp business mind and proven success in managing processes for maximum productivity.

Superpowers you have:

 • 3+ years of proven success in a business process management role within IT;
 • Strong analytical and financial skills;
 • BPMS systems knowledge will be a plus;
 • Strong problem-solving skills and the ability to find creative solutions in complex situations;
 • Proficiency in conflict management and business negotiation processes;
 • Proficiency with GSuite applications, especially deep knowledge of Google Sheets;
 • Experienced user of Jira, Confluence, and MS Dynamics 365 is preferable;
 • Deep understanding of business productivity software and an aptitude for learning new applications;
 • Upper Intermediate level of English.

Becoming part of Solid Bash, you will:

 • Support the improvement of the operations processes;
 • Cooperate with Studio and intercompany departments to set up internal business processes;
 • Partner with cross-functional teams to improve proprietary tools and systems;
 • Assist the revenue recognition process;
 • Improve Studio reporting and KPI’s matrix;
 • Assist with the resource management processes;
 • Handle Confluence documentation and Jira tasks/projects;
 • Support and configure product processes and dashboards in corporate systems.

Join us to get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Join our special forces to craft engaging games!

Solid Bash — це студія розробки відеоігор, яка надає індивідуальні рішення для AA mid-core проєктів переважно на мобільних платформах. Студія є частиною Room 8 Group та працює з такими легендами, як Ubisoft, Rovio та SEGA. Разом ми створюємо ігри, які захоплюють гравців у всьому світі.

Ми надаємо нашим спеціалістам креативну свободу у вирішенні цікавих завдань та різноманітні можливості для професійного розвитку. Наша команда побудована на засадах взаємоповаги, співпраці та підтримки, що керує нас до нових горизонтів індустрії.

Приготуйся до нового професійного виклику:

У Solid Bash ми будуємо свій успіх завдяки ефективності бізнес-процесів. Щоб підтримувати та розвивати цей стандарт, ми шукаємо досвідченого Operations Specialist. Ідеальний кандидат має гострий розум та визнаний успіх в управлінні процесами для максимальної продуктивності.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ років досвіду роботи на аналогічній посаді у сфері ІТ;
 • Чудові аналітичні та фінансові навички;
 • Знання систем BPMS будуть плюсом;
 • Навички вирішення проблем та вміння знаходити творчі рішення у складних ситуаціях;
 • Розуміння процесів управління конфліктами, навички ведення ділових переговорів;
 • Вміння працювати з GSuite, особливо глибоке знання Google Таблиць;
 • Досвідчений користувач Jira, Confluence та MS Dynamics 365;
 • Глибоке розуміння програмного забезпечення для підвищення продуктивності бізнесу та здатність вивчати нові програми;
 • Рівень володіння англійською мовою від Upper Intermediate.

Ставши частиною команди Solid Bash, ти будеш:

 • Підтримувати вдосконалювати операційні процеси;
 • Співпрацювати зі студіями та корпоративними функціями для налагодження внутрішніх бізнес-процесів;
 • Співпрацювати з міжфункціональними командами для вдосконалення програм і систем;
 • Підпримувати і допомогати в процесі визнання доходу;
 • Покращувати просес та форму звітності та матрицю KPI;
 • Допомагати в процесах управління ресурсами;
 • Працювати з процесами і документацією в Confluence, завданнями та проектами в Jira;
 • Підтримувати та налаштувати процеси та дешборди в корпоративних системах.

Приєднуйся та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Створюймо захоплючі ігри разом!