Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
26 вересня 2022

Senior Producer (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Studio is an international art production and game development outsourcing company that provides external services worldwide! We are proud to work with seven of ten global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and others. Together, we create exceptional projects, bringing the game development industry to a new level of quality and creativity. We cover a wide range of hi-end solutions, from mobile and console game porting to AAA game art, television, and film animation.

The next great challenge is coming!

We are looking for a Senior Producer for mobile projects to bring new ideas and professional expertise to our team.

Superpowers you have:

 • 7+ years of experience in a producer (or similar) role;
 • 7+ years of experience managing multiple cross-discipline teams in an Agile development environment (Scrum, Kanban);
 • Strong organizational and communication skills;
 • Prior experience managing clients;
 • Solid track record of projects (at least three published games successfully delivered on time and within the budget);
 • Fluent English (speaking and writing).

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in developing games with UNITY;
 • Experience running LiveOps.

Becoming a part of Room 8 Studio team, you will:

Product

 • Work with cross-functional teams to design and build engaging player experiences;
 • Help to define and document the vision of the game collaboratively with the Creative Lead;
 • Own and promote the vision of the game across the Development Teams, internal and external stakeholders;
 • Identify features value. Manage the Product Backlog, create Stories and define Acceptance Criteria;
 • Drive the game development based on KPIs and players’ feedback.

Management

 • Manage resources according to the given budget to ensure the optimal growth of the project;
 • Maintain a creative and collaborative environment;
 • Build and maintain team health, motivation, and trust;
 • Ensure transparent and smooth communication with clients;
 • Understand clients’ expectations and seek solutions to achieve them;
 • Coach the junior producers, support them in the resolution of complex problems thereby developing their expertise.

Business

 • Ensure the optimal growth and profit of the project;
 • Forecast and manage budget reports regularly.

Join our team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • health insurance, paid vacation, and sick leave;
 • culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — один із топових сервіс провайдерів у сфері розробки ігор, який працює із 5 з 10 провідних світових видавців відеоігор. Серед наших видатних партнерів — Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios і багато інших.

Фантастична команда професіоналів, якість результатів, якою можна пишатися, та драйв до всього, що ми робимо — це наше кредо.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо Продюсера для мобільних проектів, який керуватиме розробкою повного циклу від pre-production до запуску, а також LiveOps опісля.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 7 + років досвіду в ролі продюсера або на схожій позиції;
 • 7 + років досвіду управління кількома мультидисциплінарними командами;
 • 7 + років досвіду роботи в Agile методогії (Scrum, Kanban);
 • Сильні організаційні і комунікаційні навички;
 • Портфоліо успішних проектів (щонайменше триі опубліковані гри, які були успішно доставлені в межах бюджету і дедлайнів);
 • Вільна англійська (письмова і усна).

Ти суперзірка, якщо також маєш:

 • Досвід розробки ігор з UNITY;
 • Практику керування LiveOps.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

Продукт

 • Працювати з мультифункціональними командами задля створення крутого ігрового досвіду для геймерів;
 • Допомагати визначати і документувати бачення гри разом із Creative Lead;
 • Відповідати за бачення гри і просувати його серед команд розробників, внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;
 • Визначати цінність ігрових функцій, менеджити Product Backlog, створювати Stories та визначати Acceptance Criteria;
 • Керувати розробкою ігор, базуючись на KPIs та фідбеці гравців.

Менеджмент

 • Керувати ресурсами згідно з бюджетом, щоб заберзпечити оптимальний ріст проекту;
 • Підтримувати креативну, колаборативну атмосферу;
 • Будувати і підтримувати мотивацію і довіру всередині команди;
 • Забезпечувати прозору комунікацію з клієнтами;
 • Розуміти очікування клієнтів і знаходити рішення, щоб їх зустрічати;
 • Навчати молодших продюсерів, підтримуючи їх у вирішенні складних проблем і професійному розвитку.

Бізнес

 • Забезпечувати оптимальне зростання та прибуток для проекту;
 • Регулярно прогнозувати і керувати бюджетними звітами.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!