Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
9 серпня 2022

Middle Game UI/UX Designer (вакансія неактивна)

віддалено

Next great challenge is coming

As a UI/UX Designer, you will be in charge of a full cycle project’s User Experience and User Interfac2, from pre-production to launch, and LiveOps afterward.

You are passionate about video games and you have a deep understanding of User Experience Design and Interaction Design.

Curious, dynamic, and user-oriented, you can work in a fast-paced environment.

The UI/UX designer is the key person working closely with the Game Designer and the Product Owner to design and implement the best possible UX.

Superpowers you have are:

 • 2+ years experience in a similar role with at least 1 year in the game industry.
 • Have completed one full cycle project (up to the delivery of the game).
 • Understanding the principal targets or player needs, motivations, and behaviors.
 • Understanding of mobile games development constraints.
 • Believing in and comprehending ‘User-Centered’ thinking methods.
 • Experience in developing games and prototypes with UNITY.
 • Excellent oral and written communication skills (English).
 • Passion for continuous learning and improvement.

You’re a rockstar if you have:

 • Portfolio and previous samples of work with your resume.

Becoming a part of Room 8 Studio team you will:

 • Work with cross-functional teams to design and build engaging player experiences.
 • Own the full game user experience end-to-end (onboarding, game flow, controls, menu layout, and navigation).
 • Deliver UI/UX designs through design documents, flow charts, wireframes, and prototypes.
 • Design and integrate buttons, icons, and small UI effects/animations to bring the User Interface to the highest level of quality.
 • Implement your design with the support of a programmer (logic), and polish the interface directly in UNITY.
 • Working closely with the Game Designer, the Product Owner, and the Development Team to deliver a unique and strong user experience.
 • Conduct design experiments, A/B testing and playtests and improve your designs based on user feedback. Stay on top of industry trends to develop user-centered design solutions.
 • Perform UI/UX Design tasks while always considering the Target Audience (and Personas), the game development constraints, and the Target KPIs.

Join the team of inspiring gamedev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional trainings and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance, paid vacation and sick leave;
 • Culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — міжнародна аутсорсингова компанія, яка входить до складу компаній Room 8 Group та надає послуги зовнішнього виробництва візуалізації та розробки ігор у всьому світі. Room 8 Studio пропонує широкий спектр високотехнологічних рішень, від безплатних мобільних ігор і портування ігрових консолей до ігрового мистецтва AAA, телебачення та анімації фільмів. Компанія створює та підтримує виняткові проєкти, співпрацюючи із сімома з десяти найкращими світовими видавцями, такими як Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios та багатьма іншими.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Дизайнер UI/UX відповідатиме за враження від використання та інтерфейс користувача — 2 всього циклу проєкту, від підготовки до запуску, а потім LiveOps. Дизайнер UI/UX — це ключова фігура, яка тісно співпрацює з гейм-дизайнером та продюсером (власником продукту) для розробки та реалізації найкращого можливого UX.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років, із них не менше одного року в ігровій галузі;
 • один закінчений проєкт повного циклу (до здачі гри);
 • розуміння основних цілей чи потреб гравців, їх мотивації та поведінки;
 • відчуття обмежень у розробці мобільних ігор;
 • гарне розуміння та застосування методів “орієнтованого на користувача” мислення;
 • досвід розробки ігор та прототипів з UNITY;
 • відмінні навички усного та письмового спілкування англійською мовою;
 • прагнення до постійного навчання та вдосконалення.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • маєш портфоліо та попередні зразки робіт, а також резюме.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • працювати з міжфункціональними командами для розробки та створення захопливих ігор для гравців з використанням їхнього досвіду;
 • повністю володіти ігровим інтерфейсом користувача (ознайомлення з дизайном, ігровий процес, елементи управління, структура меню і навігація);
 • представляти дизайн UI/UX з використанням дизайн-документації, блок-схем, каркасів та прототипів;
 • розробляти та інтегрувати кнопки, значки та невеликі ефекти/анімації інтерфейсу користувача, щоб довести інтерфейс користувача до найвищого рівня якості;
 • впроваджувати свій дизайн за підтримки програміста (логічна частина) та шліфувати інтерфейс прямо в UNITY;
 • тісно співпрацювати з дизайнером гри, власником продукту (продюсером) та командою розробників для забезпечення унікальної та надійної взаємодії з користувачем;
 • проводити експерименти, A/B-тестування та ігрові тести та покращувати дизайн на основі відгуків користувачів;
 • залишатися на вершині галузевих тенденцій та розробляти дизайнерські рішення, орієнтовані на користувача;
 • виконувати завдання дизайну UI/UX, завжди враховуючи цільову аудиторію (та штучний образ), обмеження розробки ігор та цільові ключові показники ефективності.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!