Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
9 серпня 2022

Senior Game Economy Designer (вакансія неактивна)

за кордоном, віддалено

The next great challenge is coming:

We are looking for an extraordinary Senior Game Economy Designer to share our passion for creating the best gaming experiences.

Superpowers you have are:

 • 4+ years of experience as a Game Economy Designer/Analyst in a game dev company;
 • A degree in Economics or a BA preferably specialized in Marketing or Strategic direction;
 • Extensive knowledge and experience in using Microsoft Excel/Google Sheets;
 • Deep, up-to-date knowledge of the free-to-play market, both web-based and mobile;
 • Passion for games in all existing formats: board games, card games, sports, paper RPGs, all genres of video games with a particular focus on the mobile platform, and MOBA\Strategy\Survival\RPG games;
 • Experience working closely with Analytics, understanding of the event system game KPIs set up;
 • Experience in conducting market research and analysis would be an advantage;
 • Experience in leading, developing, and managing a team of Game Economy Designers/Game Analysts would be an advantage.

Becoming part of Room 8 Studio, you will:

 • Analyze the game economy, balance, player behavior, and the influence of external factors, preparation of reports on request;
 • Develop player segmentation to adapt the product to user experience;
 • Set up an event system for games and work with game KPIs with a focus on improving them;
 • Control the integrity and validity of all collected game data;
 • Forecast and evaluate the results of A/B tests;
 • Work on independent research tasks: from the formulation of a hypothesis and target metrics to the development of recommendations for changing games for product teams;
 • Supervise and mentor team members;
 • Help in creating a development plan for team members.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — міжнародна аутсорсингова компанія, яка входить до складу компаній Room 8 Group та надає послуги зовнішнього виробництва візуалізації та розробки ігор у всьому світі. Room 8 Studio пропонує широкий спектр високотехнологічних рішень, від безплатних мобільних ігор і портування ігрових консолей до ігрового мистецтва AAA, телебачення та анімації фільмів. Компанія створює та підтримує виняткові проєкти, співпрацюючи із сімома з десяти найкращими світовими видавцями, такими як Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios та багатьма іншими.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо видатного старшого дизайнера ігрової економіки, який поділяє нашу пристрасть до створення найкращих ігрових вражень.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • понад 4 роки досвіду роботи дизайнером/аналітиком ігрової економіки у компанії, що займається розробкою ігор;
 • вища економічна освіта або ступінь бакалавра, бажано в галузі маркетингу чи стратегічного спрямування;
 • глибокі знання та досвід використання Microsoft Excel та/або Google Sheets;
 • глибокі та актуальні знання про ринок безкоштовних ігор, як онлайнових, так і мобільних;
 • захоплення іграми всіх наявних форматів: настільні, карти, спортивні, паперові RPG, всі жанри відеоігор з особливим упором на мобільну платформу, а також MOBA/Strategy/Survival/RPG ігри;
 • досвід тісної роботи з аналітикою, розуміння того, як має бути налаштована система подій, та глибоке розуміння ігрових ключових показників ефективності;
 • досвід проведення маркетингових досліджень та аналізу є величезним плюсом;
 • досвід керівництва, розвитку та управління командою дизайнерів ігрової економіки та/або аналітиків ігор є величезним плюсом.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • робити аналіз ігрової економіки, балансу, поведінки гравців та впливу зовнішніх чинників, готувати звіти на запит;
 • розвивати сегментацію гравців для адаптації продукту до досвіду користувача;
 • налаштовувати систему подій для ігор та працювати з ігровими ключовими показниками ефективності з акцентом на їх покращення;
 • контролювати цілісність та правдивість усіх зібраних ігрових даних;
 • прогнозувати та оцінювати результати А/В тестів;
 • вирішувати самостійні дослідницькі завдання: від формулювання гіпотези та цільових систем показників до розробки рекомендацій щодо зміни ігор для команд розробників продукту;
 • контролювати та займатися наставництвом членів команди;
 • надавати допомогу у створенні плану розвитку для членів команди.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!