Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
2 серпня 2022

Senior Game Designer (вакансія неактивна)

за кордоном, віддалено

Room 8 Studio is one of the top game development service providers and works with 5 out of top 10 publishers around the world. The most outstanding companies are our partners — Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios and many others.

Awesome team of professionals, the quality of results that you can be proud of, and drive in everything we do is our credo.

Next great challenge is coming
We are looking for an experienced Senior Game Designer to join our insanely great team and help us to make the best games. Join our passionate team and take a unique chance to work with entertaining game projects!

Superpowers you have are:

 • 5+ years of experience as a Game Designer and in mobile free to play game development;
 • 4+ shipped titles;
 • Upper-Intermediate English (spoken and written);
 • Knowledge of mobile, PC and console games market, rich gaming experience, daily monitoring of industry news;
 • A strong sense of what makes a gameplay experience compelling and fun.

You’re a rockstar if you have:

 • Have experience in racing games\multiplayer games (especially battle royale games);
 • Becoming a part of Room 8 Studio team you will:
 • Working on game pitches of a wide range of genres and themes;
 • Working on project-related game design tasks;
 • Design features, mechanics, characters, units, buildings, and other game entities. Work on their behaviour, algorithms, and story;
 • Learn how to create beautiful presentations to make everyone go nuts about your ideas. And use this knowledge in practice;
 • Review design work at various stages of implementation to ensure the execution matches the vision, goals and quality requirements.

Becoming a part of Room 8 Studio team you will

 • Working on game pitches of a wide range of genres and themes;
 • Working on project-related game design tasks;
 • Design features, mechanics, characters, units, buildings, and other game entities. Work on their behaviour, algorithms, and story;
 • Learn how to create beautiful presentations to make everyone go nuts about your ideas. And use this knowledge in practice;
 • Review design work at various stages of implementation to ensure the execution matches the vision, goals and quality requirements.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more

 • competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • challenges to raise your XPs score (professional trainings and conferences, internal mentorship, English courses);
 • health insurance, paid vacation and sick leave;
 • culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — міжнародна аутсорсингова компанія, яка входить до складу компаній Room 8 Group та надає послуги зовнішнього виробництва візуалізації та розробки ігор у всьому світі. Room 8 Studio пропонує широкий спектр високотехнологічних рішень, від безплатних мобільних ігор і портування ігрових консолей до ігрового мистецтва AAA, телебачення та анімації фільмів. Компанія створює та підтримує виняткові проєкти, співпрацюючи із сімома з десяти найкращими світовими видавцями, такими як Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios та багатьма іншими.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо нашу чудову команду талановитого старшого гейм-дизайнера, який допоможе нам створювати першокласні ігри. Приєднуйтесь до нашої захопленої команди та скористайтесь унікальним шансом попрацювати над цікавими ігровими проектами!

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • більше 5 років досвіду роботи як гейм-дизайнера та розробки безплатних ігор для мобільних пристроїв;
 • більше 3 випущених ігор;
 • рівень англійської мови — вищий за середній (розмовний та письмовий);
 • знання ринку мобільних, комп’ютерних та консольних ігор;
 • багатий ігровий досвід та щоденний моніторинг галузевих новин;
 • чітке розуміння того, що робить ігровий процес захопливим та цікавим.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • працювати над ігровими майданчиками з широким спектром жанрів та тематик;
 • працювати над завданнями дизайну пов’язаних із проєктом комп’ютерних ігор;
 • розробляти особливості, технічну сторону, персонажі, компоненти, будинки та інші ігрові об’єкти. Працювати над їхньою поведінкою, алгоритмами та історією;
 • навчитися створювати ефективні презентації, щоб уразити всіх своїми ідеями. Використовувати цю навичку в подальшій практиці;
 • перевіряти дизайнерську роботу на різних етапах реалізації, щоб переконатися, що виконання відповідає баченню, цілям та вимогам до якості.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!