Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
5 лютого 2024

Talent Acquisition Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles. Since 2011, the Group has co-created a multitude of award-winning projects for world-leading video game IPs and franchises, working with publishers such as Microsoft, Sony and Nintendo, while leveraging its own cutting-edge tools and R&D capabilities.

Through primarily organic growth, the proudly independent company is now home to 1,400+ creatives based in Europe, North America, and South America.

The next great challenge is coming:

Room 8 Group is looking for an experienced Talent Acquisition Specialist to hire experts for the company.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience in full life cycle recruitment in the IT industry;
 • Upper-Intermediate level of English;
 • Good knowledge of different recruitment tools, interviewing processes, and search channels;
 • Excellent networking, strong analytical and negotiation skills;
 • Being result-oriented, attentive to details, and an outside-the-box thinker;
 • Good team player, active and hard-working personality;
 • Experience in international recruitment will be an advantage.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Be responsible for the full life cycle recruitment of technical and non-technical positions;
 • Actively source candidates using a variety of channels, develop diverse candidate pools (including passive candidates), and generate pipelines for each position;
 • Implement and optimize the recruitment process;
 • Manage and develop relationships with hiring managers and candidates;
 • Prepare reports and analytics on vacancies upon request;
 • Post vacancies via all our job boards.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group є стратегічним партнером, який швидко розвивається у світі, у зовнішній розробці ігор, спільній розробці, арті, виробництві трейлерів і тестуванні консолей AAA, ПК і мобільних ігор. Починаючи з 2011 року, Група спільно створила безліч відзначених нагородами проектів для провідних світових відеоігр і франшиз відеоігор, працюючи з такими видавцями, як Microsoft, Sony і Nintendo, одночасно використовуючи власні передові інструменти та можливості R&D.

Завдяки перш за все органічному зростанню, це незалежна компанія, яка тепер є домом для понад 1400 креативних людей у Європі, Північній та Південній Америці.

Наближається наступне велике випробування:

Room 8 Group у пошуках досвідченого Talent Acquisition Specialist для найму експертів для корпоративних функцій компанії.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки досвіду в рекрутингу повного циклу в IT-галузі;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate;
 • Знання різних інструментів підбору персоналу, процесів проведення співбесід, каналів пошуку;
 • Відмінні комунікативні навички, сильні аналітичні здібності та навички ведення переговорів;
 • Бути орієнтованим на результат, уважним до деталей і нестандартно мислити;
 • Бути хорошим командним гравцем, активним та старанним;
 • Досвід в міжнародному рекрутменті буде перевагою.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Відповідати за повний цикл найму технічних та нетехнічних спеціалістів;
 • Активно шукати кандидатів, використовуючи різноманітні канали, створювати пули кандидатів (включно з пасивними кандидатами) та розробляти пайплайни для кожної посади;
 • Впроваджувати та займатися оптимізацією процесу підбору персоналу;
 • Керувати та розвивати відносини з менеджерами з найму та кандидатами;
 • Готувати звіти та аналітику по вакансіях за запитом;
 • Постити вакансії на всіх наших кар’єрних сайтах.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!