Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
31 січня 2024

Payment Controller (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles. Since 2011, the Group has co-created a multitude of award-winning projects for world-leading video game IPs and franchises, working with publishers such as Microsoft, Sony and Nintendo, while leveraging its own cutting-edge tools and R&D capabilities.Through primarily organic growth, the proudly independent company is now home to 1,400+ creatives based in Europe, North America, and South America.

The next great challenge is coming!

We are looking for a Payments Controller to join our Treasury Team to bring professional experience and contribute to mutual prosperity.

Superpowers you have are:

 • Upper-Intermediate level of English;
 • Strong attention to detail (amounts, contract terms)
 • 2+ years of experience in a similar position;
 • Professional education in accounting/finance is preferred.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with primary documentation.

Becoming a part of Room 8 Studio team, you will:

 • Process purchase requisitions. Verify source accounting documents and supplier contracts:
  • Verify whether the obligation to pay the invoice exists under the contract;
  • Verify the accuracy, format, and substance of source accounting documents supporting the payment request;
  • Confirm that all contractual details required by tax laws are correctly included in the source document (invoices, credit notes, goods received notices (GRN), services received notices (SRN), cash receipts, and supplier statements);
  • Verify the completeness of legal documents (existence of the executed agreement, annex, act of acceptance of services, invoices) signed by both parties;
  • Avoid non-deductible expenses for CIT purposes;
  • Confirm the related-party transactions are authorized and at a fair market price.
 • Work with bank payments and KYC compliance:
  • Bank payments;
  • Bank statements reconciliation;
  • Payouts of remuneration to employees and contractors;
  • Outbound KYC compliance requests. Prepare and submit a package of source documents to the bank required to support the transaction under the KYC / AML requests.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance paid vacation and sick leave;
 • A culture of diversity and gender equality; inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group є стратегічним партнером, який швидко розвивається у світі, у зовнішній розробці ігор, спільній розробці, арті, виробництві трейлерів і тестуванні консолей AAA, ПК і мобільних ігор. Починаючи з 2011 року, Група спільно створила безліч відзначених нагородами проектів для провідних світових відеоігр і франшиз відеоігор, працюючи з такими видавцями, як Microsoft, Sony і Nintendo, одночасно використовуючи власні передові інструменти та можливості R&D.

Завдяки перш за все органічному зростанню, це незалежна компанія, яка тепер є домом для понад 1400 креативних людей у Європі, Північній та Південній Америці.

Наближається наступне велике випробування:

Шукаємо платіжного контролера, який перевірить первинну бухгалтерську документацію та договори постачальника та забезпечить своєчасність платежів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Гарне володіння письмовою та розмовною англійською мовою (вищий-середній).
 • Велика увага до деталей (суми, умови договору)
 • Хороші навички спілкування;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років;
 • Бажано професійну освіту в галузі бухгалтерського обліку/фінансів.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Обробка заявок на закупівлю. Перевірте первинні бухгалтерські документи та договори постачальника:
 • Перевірка, чи існує за договором зобов’язання оплатити рахунок (товари отримані, послуги прийняті).
 • Перевірка правильності, формату і змісту первинних бухгалтерських документів, що підтверджують платіжну вимогу. Переконайтеся, що всі договірні деталі, які вимагаються податковим законодавством, належним чином включені у вихідний документ (рахунки-фактури, кредитні ноти, повідомлення про отримання товарів (GRN), повідомлення про отримані послуги (SRN), касові чеки, звіти постачальників). Для складних операцій перевірте повноту правовстановлюючих документів (наявність оформленого договору, додатку, акта прийому-передачі послуг, рахунків), підписаних обома сторонами.
 • Контроль витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей CIT.
 • Підтвердження, що операції зі зв’язаними особами санкціоновані та здійснюються за справедливою ринковою ціною.
 • Банківські платежі та відповідність KYC: банківські платежі, звірка банківських виписок, виплати винагород співробітникам і підрядникам.
 • Вихідні запити на відповідність KYC. Підготувати та надати в банк пакет вихідних документів, необхідних для супроводу транзакції за запитами KYC / AML.
 • Підготовка щотижневих звітів та надання підзвітним особам.
 • Контроль повноти заповнення звітності та надання первинних документів.
 • Контроль своєчасності надання даних підзвітними особами.
 • Контроль дотримання політики.
 • Процеси закриття відповідно до термінів закриття періоду.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє менторство);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!