Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
25 квітня 2023

IFRS Accounting Team Lead (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an IFRS Accounting Team Lead to bring professional experience and manage the IFRS Accounting Unit across all companies of Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 5+ years of experience in IFRS Accounting;
 • 3+ years at large international groups as a chief accountant or Big4 as a senior auditor/audit manager;
 • 2+ years of experience in management;
 • In-depth knowledge of IFRS accounting and reporting standards;
 • A license in DipIFR, ACCA;
 • Attentiveness, responsibility, punctuality;
 • Strong communication skills;
 • Ability to work in a team;
 • Knowledge of MS Office Excel/Google Sheets;
 • Higher education (degree in Accounting, Finance, Economics or other appropriate qualification);
 • Advanced level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience working with Microsoft Dynamics.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Manage and supervise the IFRS Accounting Team;
 • Conduct accounting under IFRS for complex and intergroup transactions (business acquisitions, consolidations, D&A, financial statement disclosures, etc.)
 • Perform end-of-the-period closing procedures;
 • Prepare documentation supporting intergroup transactions (operating, investing, financing);
 • Partner with the Audit & Compliance team to ensure IFRS, GAAP, and Tax compliance;
 • Supervise the preparation of standalone financial statements for all legal entities within the Group and submit it to external auditors;
 • Prepare the consolidated financial statements of the Group (annually, full package under IFRS) and respond to external auditors’ requests;
 • Prepare the condensed interim consolidated financial statements of the Group (in compliance with IAS 34) and supervise the external auditors’ review engagement;
 • Lead the implementation and testing of IFRS and tax accounting, as well as reporting in MS Dynamics;
 • Perform other operational accounting-related tasks.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо IFRS Accounting Team Lead, який буде ділитися професійним досвідом та керуватиме підрозділом бухгалтерського обліку з МСФЗ у всіх студіях Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку з МСФЗ від 5 років;
 • 3+ роки у великих міжнародних компаніях в ролі головного бухгалтера або Big4 як старший аудитор/аудит менеджер;
 • досвід керівної роботи від 2-х років;
 • глибоке знання стандартів обліку та звітності МСФЗ;
 • ліцензія DipIFR, ACCA або Local CPA;
 • вища освіта (диплом з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки чи інша відповідна кваліфікація);
 • гарне знання MS Office Excel/Google Sheets;
 • розвинуті комунікативні навички
 • уміння працювати в команді;
 • уважність, відповідальність, педантичність;
 • рівень англійської Advanced.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи з Microsoft Dynamics.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • керувати та контролювати групу бухгалтерського обліку з МСФЗ;
 • вести облік відповідно до МСФЗ для складних операцій та операцій всередині групи (придбання бізнесу, консолідація, D&A, розкриття фінансової звітності тощо);
 • проводити виконання процедур закриття періоду;
 • готувати документацію, що підтверджує внутрішньогрупові угоди (операційні, інвестиційні, фінансові);
 • співпрацювати з командою з аудиту та дотримання вимог, щоб забезпечити відповідність МСФЗ, GAAP та податків;
 • контролювати підготовку окремої фінансової звітності для всіх юридичних осіб у групі, надавати інформацію зовнішнім аудиторам;
 • готувати консолідовану фінансову звітність групи (щорічно, повний пакет МСФЗ), відповідати на запити зовнішніх аудиторів;
 • готувати скорочену проміжну консолідовану фінансову звітність групи (відповідно до IAS 34) та наглядати за проведенням перевірки зовнішніми аудиторами;
 • керувати впровадженням та тестуванням МСФЗ та податкового обліку та звітності в MS Dynamics;
 • виконувати інші завдання, пов’язані з оперативним обліком.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!