Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
20 січня 2023

Internal Communication Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an Internal Communication Specialist with experience creating high-quality communications for a large enterprise or agency. You are our perfect match if you are able and willing to suggest innovative communication approaches as well as develop yourself as a specialist along with our team within the group of companies.

Superpowers you have:

 • 2+ years of experience in internal and external communication;
 • 1+ years of proven experience in Internal Communications for a large enterprise or agency;
 • Excellent writing skills, experience developing engaging written content;
 • An ability to interact with specialists at all levels, including Senior Executives;
 • An ability to set clear goals and manage multiple assignments;
 • Understanding of deadlines and project management;
 • Proven ability to self-direct and drive projects from start to finish;
 • An ability to act as an ambassador for the department with key internal stakeholders;
 • Working knowledge of Workplace by Meta and how to use it as a tool for internal comms purposes;
 • Extremely comfortable working collaboratively across different teams, an ability to build relationships easily;
 • Excellent writing skills and experience in creating attractive textual content;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Passion for games (bet you didn’t expect that!), technology and people.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Create, implement, and manage a strategic, 360-degree internal communications plan that drives Room 8 Group business objectives;
 • Collaborate with internal teams of different directions to develop creative employee comms strategies;
 • Work with stakeholders from across the whole Room 8 Group, with an emphasis on maintaining high levels of trust, influence, and credibility both personally and for the team;
 • Support management in preparing and delivering key communications/events (e.g. presentations, Town Hall, celebration and team building events, etc.);
 • Provide direct support and coaching to build communication competencies;
 • Ensure consistency of messages across all internal communication channels;
 • Establish metrics, track progress and develop tools to improve communication effectiveness;
 • Suggest, test and develop innovative communication approaches;
 • Provide corporate templates and tools (newsletter, templates and guidelines) to all departments.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Internal Communication Specialist, який знається на створенні якісних комунікацій для великого підприємства чи агенції. Ти ідеальний кандидат, якщо ти бажаєш пропонувати інноваційні комунікаційні підходи, а також розвиватися як спеціаліст разом із нашою командою в групі компаній.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2+ роки досвіду у сфері внутрішньої та зовнішньої комунікації;
 • 1+ рік успішного досвіду роботи у сфері внутрішніх комунікацій на великих підприємствах або агенціях;
 • Вміння взаємодіяти зі спеціалістами на всіх рівнях, включаючи топ-менеджмент;
 • Вміння ставити чіткі цілі та вести кілька завдань;
 • Усвідомлення дедлайнів та управління проєктами;
 • Досвід самостійного управління проєктами від початку до кінця;
 • Розуміння того, що ти — представник відділу для основних стейкхолдерів;
 • Практичний досвід роботи з Workplace від Meta, знання використання цієї соцмережі як інструменту для внутрішніх комунікацій;
 • Вміння працювати у команді, взаємодіяти з колегами для розвитку внутрішньої комунікації та втілення спільної мети;
 • Відмінні навички письма та досвід створення привабливого текстового контенту;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш пристрасть до відеоігор (неочікувано, так? :)), технологій та людей;

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Забезпечувати ефективну та високоякісну комунікацію для підтримки Internal Communication Strategy в Room 8 Group;
 • Співпрацювати з внутрішніми командами різних напрямків для розробки креативних комунікаційних стратегій співробітників;
 • Працювати зі стейкхолдерами для визначення, розробки, реалізації, управління та оцінки внутрішньої комунікаційної діяльності Room 8 Group та її студій;
 • Підтримувати стейкхолдерів у підготовці та проведенні основних комунікацій/заходів (презентації, Town Hall, святкування, тімбілдинги тощо);
 • Надавати пряму підтримку та інструктаж для розвитку комунікаційних навичок;
 • Забезпечувати узгодженість повідомлень по всім внутрішнім каналам звʼязку;
 • Встановлювати показники, відстежувати прогрес і розробляти інструменти для підвищення ефективності спілкування;
 • Пропонувати, тестувати та розробляти інноваційні підходи до комунікації;
 • Надавати корпоративні шаблони та інструменти (розсилка новин, шаблони та гайдлайни) всім відділам компанії.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!