Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
20 січня 2023

Internal Communication Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an Internal Communication Specialist with experience creating high-quality communications for a large enterprise or agency. You are our perfect match if you are able and willing to suggest innovative communication approaches as well as develop yourself as a specialist along with our team within the group of companies.

Superpowers you have:

 • 2+ years of experience in internal and external communication;
 • 1+ years of proven experience in Internal Communications for a large enterprise or agency;
 • Excellent writing skills, experience developing engaging written content;
 • An ability to interact with specialists at all levels, including Senior Executives;
 • An ability to set clear goals and manage multiple assignments;
 • Understanding of deadlines and project management;
 • Proven ability to self-direct and drive projects from start to finish;
 • An ability to act as an ambassador for the department with key internal stakeholders;
 • Working knowledge of Workplace by Meta and how to use it as a tool for internal comms purposes;
 • Extremely comfortable working collaboratively across different teams, an ability to build relationships easily;
 • Excellent writing skills and experience in creating attractive textual content;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Passion for games (bet you didn’t expect that!), technology and people.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Create, implement, and manage a strategic, 360-degree internal communications plan that drives Room 8 Group business objectives;
 • Collaborate with internal teams of different directions to develop creative employee comms strategies;
 • Work with stakeholders from across the whole Room 8 Group, with an emphasis on maintaining high levels of trust, influence, and credibility both personally and for the team;
 • Support management in preparing and delivering key communications/events (e.g. presentations, Town Hall, celebration and team building events, etc.);
 • Provide direct support and coaching to build communication competencies;
 • Ensure consistency of messages across all internal communication channels;
 • Establish metrics, track progress and develop tools to improve communication effectiveness;
 • Suggest, test and develop innovative communication approaches;
 • Provide corporate templates and tools (newsletter, templates and guidelines) to all departments.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Internal Communication Specialist, який знається на створенні якісних комунікацій для великого підприємства чи агенції. Ти ідеальний кандидат, якщо ти бажаєш пропонувати інноваційні комунікаційні підходи, а також розвиватися як спеціаліст разом із нашою командою в групі компаній.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2+ роки досвіду у сфері внутрішньої та зовнішньої комунікації;
 • 1+ рік успішного досвіду роботи у сфері внутрішніх комунікацій на великих підприємствах або агенціях;
 • Вміння взаємодіяти зі спеціалістами на всіх рівнях, включаючи топ-менеджмент;
 • Вміння ставити чіткі цілі та вести кілька завдань;
 • Усвідомлення дедлайнів та управління проєктами;
 • Досвід самостійного управління проєктами від початку до кінця;
 • Розуміння того, що ти — представник відділу для основних стейкхолдерів;
 • Практичний досвід роботи з Workplace від Meta, знання використання цієї соцмережі як інструменту для внутрішніх комунікацій;
 • Вміння працювати у команді, взаємодіяти з колегами для розвитку внутрішньої комунікації та втілення спільної мети;
 • Відмінні навички письма та досвід створення привабливого текстового контенту;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш пристрасть до відеоігор (неочікувано, так? :)), технологій та людей;

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Забезпечувати ефективну та високоякісну комунікацію для підтримки Internal Communication Strategy в Room 8 Group;
 • Співпрацювати з внутрішніми командами різних напрямків для розробки креативних комунікаційних стратегій співробітників;
 • Працювати зі стейкхолдерами для визначення, розробки, реалізації, управління та оцінки внутрішньої комунікаційної діяльності Room 8 Group та її студій;
 • Підтримувати стейкхолдерів у підготовці та проведенні основних комунікацій/заходів (презентації, Town Hall, святкування, тімбілдинги тощо);
 • Надавати пряму підтримку та інструктаж для розвитку комунікаційних навичок;
 • Забезпечувати узгодженість повідомлень по всім внутрішнім каналам звʼязку;
 • Встановлювати показники, відстежувати прогрес і розробляти інструменти для підвищення ефективності спілкування;
 • Пропонувати, тестувати та розробляти інноваційні підходи до комунікації;
 • Надавати корпоративні шаблони та інструменти (розсилка новин, шаблони та гайдлайни) всім відділам компанії.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!