Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
28 грудня 2022

PR Lead (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a talented and experienced PR Lead to help us build global communications and PR strategy for Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 4+ years of experience in Global communications;
 • Solid experience coordinating successful PR campaigns (USA, Europe);
 • Creativity and team management skills;
 • Ability to foster long-term relationships with key professionals;
 • Proactivity, reliability, responsibility, and accuracy with attention to detail;
 • Advanced level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Set objectives for the PR team and monitor the team’s performance;
 • Maximize brand presence on target media outlets;
 • Build the PR representatives network in the target regions: USA, Canada, Europe;
 • Cultivate and maintain relationships with media and influential professionals;
 • Ensure brand consistency in all advertising efforts;
 • Organize PR events to increase awareness of our company;
 • Assign tasks and projects to the PR team;
 • Track and influence media coverage.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Room 8 Group шукає талановитого та досвідченого PR-ліда, який допоможе нам в побудові комунікації та PR-стратегії на глобальному рівні.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 4+ роки досвіду в глобальних комунікаціях;
 • Значний досвід в координації успішних PR-кампаній (США, Європа);
 • Творчі здібності та навички управління командою;
 • Вміння підтримувати довгострокові відносини з ключовими професіоналами;
 • Проактивність, надійність, відповідальність, увага до деталей;
 • Рівень володіння англійською мовою — Advanced.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Ставити цілі для PR-команди та контролювати роботу команди;
 • Максимально збільшувати присутність бренду в цільових ЗМІ;
 • Розбудовувати мережу PR-представників у цільових регіонах: США, Канада, Європа;
 • Розвивати та підтримувати стосунки зі ЗМІ та впливовими професіоналами;
 • Забезпечувати узгодженість бренду в усіх рекламних заходах;
 • Організовувати PR заходи для підвищення впізнаваності нашої компанії;
 • Ставити та розподіляти завдання та проєкти всередині PR-команди;
 • Відстежувати та впливати на висвітлення компанії в ЗМІ.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!