Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
25 листопада 2022

Employee Engagement Project Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a creative and driven Employee Engagement Project Manager to take up initiatives and manage projects that can positively affect the morale of specialists.

Superpowers you have:

 • 3+ years in marketing/employer branding/HR management with a clear understanding of online and offline channels;
 • Project management skills with an understanding of what is the difference between project and process, milestones, and operational tasks;
 • Experience in designing an inspiring environment to foster specialists’ creativity and productivity;
 • Partnership skills alongside the ability to build relationships at all levels of the company;
 • Outgoingness and readiness to take the challenge and rock the project;
 • Experience in campaign execution, event management, and post-analysis;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the game dev industry so that you can understand the target audience;
 • Passion for games (bet you didn’t expect that!), technology, and people.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Drive initiatives that lead to a positive impact on specialists’ engagement and morale while aligning with business priorities and goals;
 • Collaborate with key stakeholders to devise programs and generate initiatives to improve specialists’ experience;
 • Manage cross-functional projects that directly impact corporate culture;
 • Ensure a strong culture of specialist growth and development;
 • Plan and organize internal corporate celebrations, engagement and CSR events and internal initiatives;
 • Ensure successful integration and communication of organizational initiatives/projects to specialists/stakeholders in all divisions of Room 8 Group around the world;
 • Empower all employer brands of Room 8 Group via internal activities and initiatives.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо креативного та цілеспрямованого Employee Engagement Project Manager для управління ініціативами та проєктами, які можуть позитивно вплинути на моральний стан спеціалістів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки професійного досвіду у сфері маркетингу/брендингу роботодавця/управлінні персоналом, чітке розуміння онлайн та офлайн каналів;
 • Досвід в менеджменті проєктів, вміння відрізняти проєкт і процес, досягнення та операційні завдання;
 • Досвід створення комфортного середовища для сприяння креативності та продуктивності спеціалістів;
 • Вміння вибудовувати партнерські стосунки на всіх рівнях;
 • Комунікабельність, готовність приймати виклики, щоб драйвити проєкт;
 • Досвід проведення кампаній, івент-менеджменту та постаналізу;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи в галузі розробки ігор — для розуміння цільової авдиторії;
 • Пристрасть до ігор (несподівано, так :)), технологій і людей.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Проводити ініціативи, спрямовані на залученість та підвищення морального духу спеціалістів, узгоджувати їх з бізнес-пріоритетами та цілями;
 • Співпрацювати з ключовими стейкхолдерами/менеджерами різних департаментів для розробки програм та ініціатив для покращення досвіду співробітників;
 • Керувати міжфункціональними проєктами, які впливають на корпоративну культуру;
 • Сприяти культурі зростання та розвитку спеціаліста;
 • Планувати та організовувати внутрішні свята, заходи, спрямовані на залучення спеціалістів до корпоративного життя, а також КСВ-заходи та внутрішні ініціативи;
 • Інтегрувати ініціативи/проєкти в корпоративне життя спеціалістів/стейкхолдерів в усіх компаніях Room 8 Group;
 • Розширювати можливості всіх брендів Room 8 Group шляхом проведення внутрішніх заходів та ініціатив.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!