Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
22 листопада 2022

Office Manager (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an Office Manager to maintain a comfortable environment in our new office in Kyiv.

Superpowers you have:

 • 1+ years of experience in a similar position;
 • Ability to develop effective solutions based on diverse requirements;
 • Ability to work in a team;
 • Excellent communication and correspondence skills;
 • Ability to manage time and prioritize tasks;
 • Good organizational skills;
 • Diligence and attention to detail.
 • Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Knowledge of the basics of administrative work;
 • Knowledge of business ethics;
 • Knowledge of PCs and office equipment.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Assign, control, and provide the office with all the necessary supplies;
 • Interact and communicate with suppliers regarding orders;
 • Conduct administrative and managerial activities;
 • Ensure the comfortable and smooth operation of the office;
 • Organize guest meetings;
 • Work with internal correspondence/documents.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Офіс-менеджера для підтримки комфортних умов праці у новому офісі в Києві.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1+ рік досвіду роботи на аналогічній посаді;
 • Вміння розробляти ефективні рішення на основі різноманітних вимог;
 • Вміння працювати в команді;
 • Комунікабельність та відмінні навички листування;
 • Вміння планувати, розподіляти час та розставляти пріоритети;
 • Чудові організаторські здібності;
 • Старанність та увага до деталей;
 • Рівень володіння англійською мовою — Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Знаєшся на основах адміністративної роботи;
 • Знаєш ділову етику;
 • Маєш впевнені навички користування ПК та офісною технікою.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Відповідати за призначення, контроль і забезпечення офісу усім необхідним;
 • Взаємодіяти та спілкуватися з постачальниками щодо замовлень;
 • Здійснювати адміністративно-управлінську діяльність;
 • Забезпечувати комфортну та стабільну роботу офісу;
 • Організовувати зустріч гостей;
 • Працювати з внутрішньою кореспонденцією та документацією.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!