Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
22 листопада 2022

PR Specialist

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

Our Employer Branding team is looking for a PR Specialist to raise awareness of Room 8 Group among our potential candidates and build company reputation in our new locations.

Superpowers you have:

 • 3+ years in public relations;
 • Proven experience in copywriting/content writing in English;
 • Experience working in a global PR context;
 • Proven communication and presentation skills.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience working in the game development industry as a PR professional;
 • Experience working within an IT industry.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Monitor media and press mentions, as well as industry news;
 • Create PR content in English and Ukrainian (press releases, case studies, presentations, etc.);
 • Pitch the company news to the media;
 • Manage the award submission program and prepare award-winning cases;
 • Prepare and provide company facts, history, overview, etc. for public use and publication upon request;
 • Increase employer brand awareness, thought-leadership, and build company reputation;
 • Integrate PR activities to other digital marketing efforts;
 • Continuously research the latest trends to keep up with the market;
 • Track and maintain PR performance/analytics;
 • Help organize PR events, briefings, etc.;
 • Provide creative and executable ideas about how to better engage our target audience;
 • Improve the effectiveness of Room 8 Group’s PR programs;
 • Work with Room 8 Group experts and top managers for expert comments on the latest industry news, trends, and hot topics.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Наша команда Employer Branding шукає PR-спеціаліста для підвищення впізнаваності Room 8 Group серед наших потенційних кандидатів, та зміцнення репутації компанії на нових ринках.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ років досвіду у сфері звʼязків з громадськістю;
 • Досвід копірайтингу/написання контенту англійською мовою;
 • Досвід роботи у глобальному PR середовищі;
 • Чудові комунікаційні та презентаційні навички.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Працював PR-спеціалістом у галузі розробки ігор;
 • Маєш досвід роботи у галузі IT.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Відстежувати згадки компанії у ЗМІ, а також слідкувати за новинами галузі;
 • Створювати PR контент англійською та українською мовами (прес-релізи, case studies, презентації тощо);
 • Пропонувати ЗМІ новини компанії;
 • Відповідати за програму подання заявок компанії до участі у різноманітних рейтингах і нагородах;
 • За запитом готувати та надавати факти, історію, огляди про компанію для загального користування та публікацій;
 • Підвищувати впізнаваність бренду, зміцнювати лідерство думки та репутацію компанії;
 • Інтегрувати PR активності в заходи цифрового маркетингу;
 • Невпинно досліджувати останні тенденції ринку;
 • Відстежувати та підтримувати ефективність PR та аналітики;
 • Допомагати організовувати PR заходи, брифінги тощо;
 • Пропонувати творчі та здійсненні ідеї щодо кращого залучення цільової авдиторії;
 • Покращувати ефективність PR програм в Room 8 Group;
 • Працювати з експертами й топ-менеджментом Room 8 Group для отримання експертних коментарів щодо останніх галузевих новин, тенденцій та актуальних тем.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

LinkedIn