Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
18 листопада 2022

Senior Copywriter (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

Our Employer Branding team is looking for a Senior Copywriter to make you the main Wizard of Words in our creative team. Together we will deliver key communications to Room 8 Group specialists and raise awareness of the company among industry professionals.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience in copywriting;
 • Fluent English — crucial for the position;
 • Excellent Ukrainian by default;
 • Grammar perfectionism in both languages;
 • Background in writing various materials — from brief posts to articles and press releases, both for internal and external communication channels;
 • Strong skills in text editing and proofreading;
 • Time and task management geek;
 • Passionate attitude toward games (bet you didn’t expect that!), technology, and people;
 • Proficiency in mastering the words alongside the ability to adapt to the required tone of voice easily;
 • Creative mindset and strong communication skills.

You’re a rockstar if you have:

 • Bachelor’s/Master’s degree in the English language or translation;
 • Extra attention to detail and a nerdy mind with a zest of creativity;
 • Experience interviewing people/working with speakers;
 • Advanced experience in working with Grammarly;
 • Background working with PR/marketing materials.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Use the power of words to deliver messages to the target audience of all Room 8 Group brands;
 • Create magic in texts for our social media, PR, and targeting ads;
 • Distribute copywriting requests among the junior team members;
 • Be in charge of finalizing and approving written materials generated by the team;
 • Assist the Creative Lead in reviewing the work of other content writers;
 • Take active participation in the team’s brainstorming sessions;
 • Offer creative ideas for global content strategy improvement;
 • Get an opportunity to develop your career in Employer Branding.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми у пошуках Senior Copywriter, який стане справжнім чарівником слова у нашій творчій Employer Branding команді. Разом ми донесемо основні комунікації до спеціалістів Room 8 Group та підвищимо впізнаваність компанії серед професіоналів галузі.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки досвіду роботи копірайтером;
 • Вільне володіння англійською мовою — це необхідна умова для посади;
 • Чудова українська за замовчуванням;
 • Граматичний перфекціонізм в обох мовах;
 • Досвід написання різноманітних матеріалів — від коротких постів до статей та прес-релізів, як для внутрішніх, так і для зовнішніх комунікацій;
 • Прекрасні навички редагування тексту;
 • Майстерність розподіляти час та пріоритезувати завдання;
 • Пристрасть до ігор (несподівано, так? :)), технологій і людей;
 • Вправність володіти словом та пристосуватися до необхідного tone of voice;
 • Креативність та сильні комунікативні навички.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш ступінь бакалавра або магістра англійської мови та перекладу;
 • Особлива увага до деталей, освіченість та, звичайно, творчий запал;
 • Досвід проведення інтервʼю та роботи зі спікерами;
 • Великий досвід роботи з Grammarly;
 • Досвід роботи з PR/маркетинговими матеріалами.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Використовувати силу слова, щоб донести повідомлення до цільової авдиторії всіх брендів Room 8 Group;
 • Чаклувати над текстами для наших соцмереж, PR та таргетованої реклами;
 • Розподіляти запити на копірайтинг серед junior спеціалістів;
 • Відповідати за доопрацювання та затвердження письмових матеріалів;
 • Допомагати Creative Lead переглядати роботи інших авторів контенту;
 • Брати активну участь у командних брейнштормах;
 • Пропонувати креатині ідеї для покращення глобальної контент-стратегії;
 • Розвиватися у галузі Employer Branding.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!