Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
17 листопада 2022

Sales Enablement Content Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Sales Enablement Content Specialist to create and deliver a variety of sales enablement collateral that would help us boost sales productivity and performance and provide a stellar onboarding experience to our new sales hires.

Superpowers you have:

 • 2 years of experience in Sales, Business Development, Lead Generation, or Marketing;
 • Basic understanding of the B2B sales process;
 • Excellent writing, editing, and grammar skills with attention to detail;
 • Ability to filter, structure and spotlight the right information clearly and consistently;
 • Advanced presentation creation skills with MS PowerPoint and Google Slides;
 • Great taste and visual trends knowledge;
 • Curiosity and creativity;
 • Active listening skills, as well as outside-the-box thinking;
 • Strong analytical and research skills;
 • A high degree of motivation and flexibility;
 • Ability to meet deadlines;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the game development industry;
 • Experience creating infographics;
 • Video editing skills;
 • Experience with Canva, Figma, or similar tools.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Design, build and edit sales training and sales enablement content;
 • Collaborate with the sales operations, enablement, and marketing teams to evaluate current enablement assets and gaps, and orchestrate content development roadmap;
 • Help elaborate and measure sales performance and efficiency KPIs;
 • Ensure high training programs adoption and content usage rates;
 • Continuously look for new trends, experiment with, and improve sales training content;
 • Take the initiative with new projects and offer innovative solutions;
 • Contribute to the overall success of all sales enablement programs.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Sales Enablement Content Specialist, щоб створювати різноманітні матеріали для підтримки продажів. Ти допоможеш нам підвищити продуктивність та ефективність продажів, а також забезпечиш чудовий досвід адаптації нових спеціалістів відділу продажів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2 роки досвіду у галузі продажів, розвитку бізнесу, лідогенерації або маркетингу;
 • Знання основ B2B-продажів;
 • Відмінні навички письма та редагування, знання граматики та уважність до деталей;
 • Вміння чітко та послідовно відфільтровувати, структурувати та виділяти необхідну інформацію;
 • Чудові навички створення презентацій за допомогою MS PowerPoint або Google Slide;
 • Хороший смак та знання візуальних трендів;
 • Допитливість та креативність;
 • Активне слухання та нестандартне мислення;
 • Сильні аналітичні та дослідницькі навички;
 • Висока мотивація та вміння бути гнучким;
 • Вміння дотримуватись дедлайнів;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи у галузі розробки ігор;
 • Маєш досвід створення інфографіки;
 • Вмієш монтувати відео;
 • Знаєшся на Canva, Figma або схожих інструментах.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти, створювати та редагувати навчальні матеріали, а також контент, спрямований на підтримку продажів;
 • Співпрацювати з командами продажів, підтримки та маркетингу для оцінки поточних активів та прогалин, а також для погодження контент-плану;
 • Допомагати у розробці та аналізі показників продажів та ефективності KPI;
 • Впроваджувати навчальні програми та забезпечувати використання контенту;
 • Невпинно досліджувати тенденції, експериментувати та покращувати навчальний контент;
 • Проявляти ініціативу в нових проєктах та пропонувати інноваційні рішення;
 • Сприяти загальному успіху усіх програм, спрямованих на підтримку продажів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!