Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
17 листопада 2022

Sales Enablement Content Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Sales Enablement Content Specialist to create and deliver a variety of sales enablement collateral that would help us boost sales productivity and performance and provide a stellar onboarding experience to our new sales hires.

Superpowers you have:

 • 2 years of experience in Sales, Business Development, Lead Generation, or Marketing;
 • Basic understanding of the B2B sales process;
 • Excellent writing, editing, and grammar skills with attention to detail;
 • Ability to filter, structure and spotlight the right information clearly and consistently;
 • Advanced presentation creation skills with MS PowerPoint and Google Slides;
 • Great taste and visual trends knowledge;
 • Curiosity and creativity;
 • Active listening skills, as well as outside-the-box thinking;
 • Strong analytical and research skills;
 • A high degree of motivation and flexibility;
 • Ability to meet deadlines;
 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the game development industry;
 • Experience creating infographics;
 • Video editing skills;
 • Experience with Canva, Figma, or similar tools.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Design, build and edit sales training and sales enablement content;
 • Collaborate with the sales operations, enablement, and marketing teams to evaluate current enablement assets and gaps, and orchestrate content development roadmap;
 • Help elaborate and measure sales performance and efficiency KPIs;
 • Ensure high training programs adoption and content usage rates;
 • Continuously look for new trends, experiment with, and improve sales training content;
 • Take the initiative with new projects and offer innovative solutions;
 • Contribute to the overall success of all sales enablement programs.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Sales Enablement Content Specialist, щоб створювати різноманітні матеріали для підтримки продажів. Ти допоможеш нам підвищити продуктивність та ефективність продажів, а також забезпечиш чудовий досвід адаптації нових спеціалістів відділу продажів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2 роки досвіду у галузі продажів, розвитку бізнесу, лідогенерації або маркетингу;
 • Знання основ B2B-продажів;
 • Відмінні навички письма та редагування, знання граматики та уважність до деталей;
 • Вміння чітко та послідовно відфільтровувати, структурувати та виділяти необхідну інформацію;
 • Чудові навички створення презентацій за допомогою MS PowerPoint або Google Slide;
 • Хороший смак та знання візуальних трендів;
 • Допитливість та креативність;
 • Активне слухання та нестандартне мислення;
 • Сильні аналітичні та дослідницькі навички;
 • Висока мотивація та вміння бути гнучким;
 • Вміння дотримуватись дедлайнів;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи у галузі розробки ігор;
 • Маєш досвід створення інфографіки;
 • Вмієш монтувати відео;
 • Знаєшся на Canva, Figma або схожих інструментах.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти, створювати та редагувати навчальні матеріали, а також контент, спрямований на підтримку продажів;
 • Співпрацювати з командами продажів, підтримки та маркетингу для оцінки поточних активів та прогалин, а також для погодження контент-плану;
 • Допомагати у розробці та аналізі показників продажів та ефективності KPI;
 • Впроваджувати навчальні програми та забезпечувати використання контенту;
 • Невпинно досліджувати тенденції, експериментувати та покращувати навчальний контент;
 • Проявляти ініціативу в нових проєктах та пропонувати інноваційні рішення;
 • Сприяти загальному успіху усіх програм, спрямованих на підтримку продажів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!