Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
30 листопада 2022

3D Artist (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a 3D Artist to join the development of “Instant War”
As a 3D Artist, you will be responsible for the production of the game’s 3D graphics assets. Your responsibility will cover the models of the units and characters in the game, from their modeling to their integration.

You will join our growing team and work on exciting games. You will work closely with other artists, producers, game designers, and developers as part of an experienced team, where both your technical skills and creative vision will help to expand our products.

As such, your missions will be to:

 • Produce 3D assets for the game (characters, units, buildings), following the direction provided by the Lead Artist;
 • Integrate these assets into the game engine and ensure quality in our rendering environment;
 • Contribute to creative discussions by serving as technical expertise to enable the development of efficient features;
 • Take into account the technical constraints, time, and budget to bring optimal graphic quality within the framework of our production.

Required Qualifications:

 • Minimum 3 years of experience in mobile / PC game development as a 3D artist;
 • Very good knowledge of 3D design and sculpting tools such as Zbrush, 3Ds Max, and Substance;
 • Good ability to bring style to your creations while respecting the artistic direction and the technical constraints imposed;
 • Good knowledge of 3D rendering engines;
 • Good communication and teamwork skills;
 • Experience in realistic military and Sci-fi universes;
 • Fluent English desired.

Practical information

We would like your application to include any relevant work samples and/or a link to your portfolio if you have one or any game mods you have released publicly. We are interested in any content that you have produced for games or other media.

We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ми в пошуках 3D Художника до нашої команди розробки “Instant War”

Як 3D-художник, ти будеш нести відповідальність за створення 3D-графічних ресурсів гри. Твоя відповідальність охоплюватиме моделі юнітів і персонажів у грі, від їх моделювання до їх інтеграції.

Ти приєднаєшся до нашої зростаючої команди та працюватимеш над захоплюючими іграми. Ти будеш тісно співпрацювати з іншими художниками, продюсерами, дизайнерами ігор і розробниками як частина досвідченої команди, де твої технічні навички та творче бачення допоможуть розширити наші продукти.

Таким чином, твоя місія полягатиме у:

 • Створювати тривимірні ресурси для гри (персонажі, юніти, будівлі), дотримуючись вказівок, наданих Лід-артистом;
 • Інтегрувати ці ресурси в ігровий движок і забезпечувати якість у нашому середовищі візуалізації;
 • Сприяти творчим дискусіям, служачи технічним експертом для розробки ефективних функцій;
 • Враховувати технічні обмеження, час і бюджет, щоб забезпечити оптимальну якість графіки в рамках нашого виробництва.

Необхідні кваліфікації:

 • Мінімум 3 роки досвіду розробки мобільних/ПК ігор як 3D художник;
 • Дуже добре знання інструментів 3D-дизайну та скульптури, таких як Zbrush, 3Ds Max і Substance;
 • Хороша здатність привнести стиль у свої творіння, поважаючи художній напрямок і накладені технічні обмеження;
 • Добре знання механізмів 3D-рендерінгу;
 • Хороші навички спілкування та роботи в команді;
 • Досвід роботи в реалістичних військових і науково-фантастичних всесвітах;
 • Бажано вільне володіння англійською мовою.

Практична інформація

Ми хотіли б, щоб твоя заявка включала будь-які відповідні приклади роботи та/або посилання на твоє портфоліо, якщо у тебе є одна або будь-які модифікації гри, які ти опублікував. Нас цікавить будь-який вміст, створений тобою для ігор чи інших засобів масової інформації.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.