Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
19 листопада 2022

Partner Acquisition Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Playwing’s mission is to bring joy to the community! We provide high content services for leading telecom operators worldwide to our subscribers.If you are looking for a change and are motivated to work in a young, multicultural, agile, and innovative environment this is the right place.

Playwing is looking for a Partner Acquisition Manager to join the team. As a Partner Acquisition Manager, you would seek and build relationships with corporate decision makers to sell our offers. You’re an ideal candidate if you are a self-starter with the ability to build relationships, communicate product knowledge, and close deals quickly.

Responsibilities:

 • Product management skills, you will be responsible for some products;
 • Leading with our agencies the marketing campaigns of your products from the idea to their execution and implementation;
 • Communicate the project status throughout the campaign delivery process, including results, recommended changes to campaign strategy, etc;
 • Conduct market research;
 • Identify and test opportunities with new partners and channels;
 • Work with various teams (internal and external) regarding the review and final approval of creative, digital media delivery, tracking, and measurement ensuring compliance to program objectives.

Required Skills:

 • Bachelor’s degree in Economics, Marketing or similar;
 • Advanced Excel and analytical skills are critical;
 • Advanced project management skills required;
 • Flexible, organized, open to feedback with excellent follow-through skills;
 • Ability to deliver on promises and meet deadlines;
 • Ability to work effectively as part of a team and independently with a can-do attitude;
 • Strong written and oral communication skills in English. Knowledge of Spanish language is a plus.

We offer:

📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

🚀 Individual development plan;
💵 Payment for external training (not only professional);
📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

🏠 Assistance in setting up a home office;
🏢 Opportunity to work in a coworking space;
🏄 Compensation for sports activities and health care services;
🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.
______________________________________________________________________

Playwing у пошуку Менеджера з залучення партнерів у команду.
Місія Playwing — принести радість спільноті! Ми надаємо своїм абонентам послуги високого вмісту для провідних операторів зв’язку по всьому світу.
Якщо ти прагнеш змін і маєш мотивацію працювати в молодому, мультикультурному, гнучкому та інноваційному середовищі, це правильне місце.

Як менеджер з залучення партнерів — ти будеш шукати та будувати відносини з корпоративними особами, які приймають рішення, щоб продавати наші пропозиції. Ти — ідеальний кандидат, якщо ти самостійний та вмієш налагоджувати відносини, передавати знання про продукт і швидко укладати угоди.

Обов’язки:

 • Навички управління продуктами, ти будеш відповідати за декілька продуктів;
 • Ведення з нашими агентствами маркетингових кампаній твоїх продуктів від ідеї до її виконання та реалізації;
 • Повідомляти статус проєкту протягом усього процесу проведення кампанії, включаючи результати, рекомендовані зміни до стратегії кампанії тощо;
 • Проводити дослідження ринку;
 • Визначати та перевіряти можливості з новими партнерами та каналами;
 • Співпраця з різними командами (внутрішніми та зовнішніми) щодо перевірки та остаточного затвердження доставки, відстеження та вимірювання креативного, цифрового медіа, забезпечення відповідності цілям програми.

Необхідні навички:

 • Ступінь бакалавра економіки, маркетингу або подібного;
 • Просунуті знання Excel і аналітичні навички маст хев;
 • Просунуті навички управління проєктами;
 • Гнучкість, організованість, відкритість до зворотного зв’язку з чудовими навичками виконання;
 • Здатність виконувати обіцянки та дотримуватись термінів;
 • Здатність ефективно працювати як частина команди та незалежно, з позицією “можу зробити”;
 • Сильні навички письмового та усного спілкування англійською мовою.
 • Знання іспанської мови є плюсом.

Умови, що пропонуємо:

📆 Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
⏰ Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);

🚀Індивідуальний план розвитку;
💵 Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
📈 Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;

🏠 Допомога у створенні домашнього офісу;
🏢 Можливість працювати у коворкінг просторі;
🏄 Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
🇺🇸 Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.