Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
23 вересня 2022

Player Support Specialist /Спеціаліст із підтримки гравців (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

Playwing is looking for a Player Support Specialist to strengthen the current team in charge of our studio productions — Century: Age of Ashes and Instant War.

Under the direction of the Head of Product Marketing and working closely with our Senior Player Support Manager and the rest of the development team, you will own and seek resolutions for player issues on our main titles.

As a Player Support Specialist, your main responsibilities will include:

 • Answer player support requests via the ZenDesk platform;
 • Assist customers with game, account, payment and other types of issues;
 • Report on technical issues flagged by players to improve our games;
 • Use in-house back-end tools to manage game accounts and solve players’ issues;
 • Work with the team on improvement of processes and overall communication;

Candidate Profile:

 • Empathetic, with the ability to remain calm and respectful when dealing with inappropriate behavior;
 • Previous experience in a customer-facing role, ideally in games;
 • Excellent English, spoken and written. Other languages are a plus;
 • Able to craft professional, positive and concise messages;
 • An experienced gamer. Knowledge in shooters and 4X games is a plus;
 • Solid time management skills.

Shortlisted candidates will be required to pass a written online assessment, followed by an interview should they progress to the next stage of the recruitment process.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Playwing шукає спеціаліста з підтримки гравців, щоб посилити поточну команду, яка відповідає за наші студійні виробництва — Century: Age of Ashes і Instant War.

Під керівництвом голови відділу маркетингу продуктів і в тісній співпраці з нашим старшим менеджером із підтримки гравців та рештою команди розробників ти будеш володіти та шукати вирішення проблем з гравцями в наших основних іграх.

Як фахівець із підтримки гравців, твої основні обов’язки включатимуть:

 • Відповідати на запити підтримки гравців через платформу ZenDesk;
 • Допомогати клієнтам у вирішенні проблем з грою, обліковим записом, оплатою та іншими проблемами;
 • Повідомляти про технічні проблеми, помічені гравцями, щоб покращити наші ігри;
 • Використовувати внутрішні інструменти для керування ігровими обліковими записами та вирішення проблем гравців;
 • Працювати з командою над покращенням процесів і загальної комунікації;

Профіль кандидата:

 • Співчутливий, зі здатністю зберігати спокій і повагу, коли має справу з неадекватною поведінкою;
 • Попередній досвід роботи з клієнтами, в ідеалі в іграх;
 • Відмінна англійська, розмовна та письмова. Інші мови є плюсом;
 • Здатний створювати професійні, позитивні та лаконічні повідомлення;
 • Досвідчений геймер. Знання шутерів та ігор 4X є плюсом;
 • Солідні навички тайм-менеджменту.

Кандидати, які увійшли до короткого списку, повинні будуть пройти письмове онлайн-оцінювання з подальшою співбесідою, якщо вони перейдуть до наступного етапу процесу найму.

Кваліфікація:

 • Досвід роботи з клієнтською підтримкою — ідеально в ігровій індустрії;
 • Знання ZenDesk;
 • Вільне володіння англійською — додаткові мови є великим плюсом;
 • Хороші організаторські навички та навички управління часом;
 • Регулярно граєш в ігри;
 • Користувач соціальних мереж (Discord, Facebook, Twitter).

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.