Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
17 жовтня 2022

.NET Online Services Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

As part of the Live operation of a cross-platform strategy game Instant War, we are looking for an Online Services Engineer to join Playwing.

Are you interested in designing and maintaining distributed systems that scale and perform real-time, mission-critical roles for hundreds of thousands of users? Would you like to learn how a modern game is operated and contribute to its growth and success? Then join us!

📌 Responsibilities:
This position will assume full ownership of all our tailor-made backend cloud services used to run an AAA game: Authorization, Player Profile Storage, Matchmaking, Game Server Management, Leaderboards, Events, Push Notifications, Chat, Messages, Translations, Billing, and Tracking.

You will maintaining, optimizing, designing, and developing new features across the entire ecosystem, working in close partnership with all the collaborators involved in the creation of the game: Game developers, Game designers, Lead Marketing, and Monetization Manager.

📌 Requirements:
• .NET + C# (min 2 years);
• Experience creating distributed apps (microservices) with high concurrency;
• Experience with web protocols and infrastructure (eg: TCP/IP, Sockets, Web Proxies).

📌 Nice to have:
• Angular;
• Python, NodeJS;
• C++;
• Experience in Game Development;
• Experience with AWS.

📌 We offer:
📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

🚀 Individual development plan;
💵 Payment for external training (not only professional);
📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

🏠 Assistance in setting up a home office;
🏢 Opportunity to work in a coworking space;
🏄 Compensation for sports activities and health care services;
🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.
______________________________________________________________________

У рамках лайв роботи кросплатформної стратегічної гри Instant War, ми шукаємо інженера онлайн-сервісів, який приєднається до Playwing.

Ти зацікавлений в розробці та підтримці розподілених систем, які масштабуються та виконують критично важливі ролі в реальному часі для сотень тисяч користувачів? Ти хотів би дізнатися, як працює сучасна гра, і сприяти її розвитку та успіху? Тоді приєднуйтесь до нас!

📌 Обов’язки:
Ця посада передбачає повне володіння всіма нашими спеціальними серверними хмарними службами, які використовуються для запуску гри AAA: авторизація, зберігання профілю гравця, матчмейкінг, керування ігровим сервером, таблиці лідерів, події, Push-повідомлення, чат, повідомлення, переклади, виставлення рахунків і відстеження.

Ти будеш підтримувати, оптимізувати, проєктувати та розробляти нові функції в усій екосистемі, працюючи в тісному партнерстві з усіма співавторами, залученими до створення гри: розробниками ігор, дизайнерами ігор, маркетинг лідом і менеджером з монетизації.

📌 Вимоги:
• .NET + C# (мін. 2 роки);
• Досвід створення розподілених додатків (мікросервісів) з високою паралельністю;
• Досвід роботи з веб-протоколами та інфраструктурою (наприклад, TCP/IP, сокети, веб-проксі).

📌 Буде плюсом:
• Angular;
• Python, NodeJS;
• C++;
• Досвід розробки ігор;
• Досвід роботи з AWS.

📌Умови, що пропонуємо:
📆 Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
⏰ Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);

🚀Індивідуальний план розвитку;
💵 Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
📈 Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;

🏠 Допомога у створенні домашнього офісу;
🏢 Можливість працювати у коворкінг просторі;
🏄 Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
🇺🇸 Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.