Evoplay is one of the leading iGaming providers, recognized for innovative approach to game development and technological solutions. Our mission is to surprise not only the iGaming market, but the entire entertainment industry with our interesting and unique products.
20 червня 2022

Senior 2D Artist (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), віддалено

Who we are

Evoplay is one of the leading iGaming providers, recognized for innovative approach to game development and technological solutions.
Our mission is to surprise not only the iGaming market but the entire entertainment industry with our interesting and unique products. Our game portfolio of 140+ titles, where each is a unique and exciting story, is presented all over the world, including Europe, Latin America, Asia, and the CIS. The key to this success is the teamwork of like-minded people who are passionate about a common goal and love games.

The expertise we’re looking for

 • Knowledge of principles of composition, academic drawing, anatomy, shape, colour and tone;
 • Flexibility in different art styles and techniques;
 • Ability to generate ideas and provide visuals according to the references;
 • Proficiency in digital content creation tools such as Photoshop.

Would be a plus

 • Experience in the gaming industry.

Your position will include

 • Creation of graphics for social and mobile platforms;
 • Creation of concept art (personalities, locations, game elements and assets).

What we offer

We’re here to make a difference! The iGaming world is fun. It’s an exciting and fast-changing industry, and we provide people with different services for their consistent growth, wellness and fun.

 • Corporate psychologist;
 • Gifts for significant occasions;
 • Legal support;
 • Flexible working hours;
 • Direct access to C-level and opportunity to suggest new business ideas and drive changes.

If you are ready to work in a dynamic team, passionate about the product, technology, and the world of entertainment, we’re waiting for your CV and portfolio to schedule an online/offline meeting and get to know each other better!

Старший 2Д художник

Хто ми:

Evoplay — один із провідних постачальників iGaming, відомий інноваційним підходом до розробки ігор і технологічних рішень.

Наша місія полягає в тому, щоб здивувати не тільки ринок iGaming, але й всю індустрію розваг своїми цікавими та унікальними продуктами.

Наше портфоліо ігор із понад 140 ігор, кожна з яких є унікальною та захоплюючою історією,представлено по всьому світу, включаючи Європу, Латинську Америку, Азію та СНД.

Запорукою цього успіху є командна робота однодумців, які віддані спільній меті та люблять ігри.

Експертиза, яку ми шукаємо:

-Знання принципів композиції, академічного малюнка, анатомії, форми, кольору та тону;

-Гнучкість у різних художніх стилях і техніках;

-Здатність генерувати ідеї та надавати візуальні матеріали відповідно до посилань;

-Володіння інструментами для створення цифрового контенту, такими як Photoshop.

Було б плюсом:

-Досвід роботи в ігровій індустрії.

-Ваша посада включатиме

-Створення графіки для соціальних і мобільних платформ;

-Створення концептуального мистецтва (особистостей, локацій, елементів гри та ресурсів).

Що ми пропонуємо:

Ми тут, щоб змінити різниці! Світ iGaming — це весело. Це захоплююча індустрія, яка швидко змінюється, і ми надаємо людям різні послуги для їх постійного розвитку, здоров’я та розваг.

-Корпоративний психолог;

-Подарунки до знаменних подій;

-Юридичний супровід;

-Гнучкий графік роботи;

-Прямий доступ до C-level і можливість пропонувати нові бізнес-ідеї та стимулювати зміни.

Якщо ви готові працювати в динамічній команді, захопленій продуктом, технологіями та світом розваг, ми чекаємо на ваше резюме та портфоліо, щоб запланувати онлайн/офлайн-зустріч і пізнати один одного краще!