We are 4A Games! — a multinational video game development studio based in Malta and Ukraine. We’re known for our atmospheric and immersive first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, ARKTIKA. 1 and, our latest release, Metro Exodus.
9 вересня 2022

Senior Engine & Tools UX/UI Designer / Старший дизайнер рушія та інструментів UX/UI (вакансія неактивна)

Київ

Ukrainian version below

RESPONSIBILITIES

We are looking for an experienced full-time UX/UI Designer to help modernizing our in-house development tools. In this role, you’ll work closely with Game Design, Art, and Engineering to create user-facing experiences of pipelines, tools, and editors that we use to create state-of-the-art AAA games.

REQUIREMENTS

 • A solid understanding of UX methodologies and how they apply to workflow designs.
 • Establish holistically designed interaction rules for toolsets in various pipelines for different development disciplines such as Game and Level Designers, Level Artists, and Animators in order to make work more efficient, smooth, and fun.
 • Consider complex pipeline steps and use your knowledge of good interaction design to produce simple and effective UX solutions.
 • Research UX/UI workflow improvements for our whole development suite.
 • Good visual design skills including color, shape, layout, and typography.
 • Previous experience as a UI/UX Designer on games or tools.

PREFERENCES

 • Experience as a game developer who worked with various engines such as Unity or Unreal.
 • Previous experience as a UI/UX Designer on game development tools.
 • Experience in developing usability tests to identify UX issues.
 • Comfortable with technical implementation using game editors.

4A Games is a multicultural, multinational video game development studio based in Malta and Kyiv, known for its atmospheric first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus, and Arktika.1.

ОБОВ’ЯЗКИ

Ми шукаємо досвідченого дизайнера UX/UI на повний робочий день, який допоможе модернізувати власні інструменти розробки. У цій ролі ви будете тісно співпрацювати з гейм-дизайнерами, художниками і розробниками, щоб створювати інтерфейси користувачів пайплайнів, інструментів і редакторів, які ми використовуємо для створення сучасних AAA ігор.

ВИМОГИ

 • Чітке розуміння методологій UX та того, як вони застосовуються у дизайні робочого процесу.
 • Встановіть цілісно розроблені правила взаємодії для наборів інструментів у різних пайплайнах для різних дисциплін розробки, таких як дизайнери ігор та рівнів, художників рівнів та аніматорів, щоб зробити роботу більш ефективною, однорідною та захоплюючою.
 • Розгляньте складні етапи пайплайнів та використовуйте свої знання про гарний дизайн взаємодії для створення простих та ефективних UX-рішень.
 • Дослідіть покращення робочого процесу UX/UI для всього нашого пакету розробки.
 • Хороші навички візуального дизайну, включаючи колір, форму, макет та типографіку.
 • Попередній досвід роботи дизайнером UI/UX в іграх чи інструментах.

БУДЕ ПЛЮСОМ

 • Досвід роботи розробником ігор з різними рушіями, такими як Unity або Unreal.
 • Попередній досвід роботи дизайнером UI/UX у інструментах розробки ігор.
 • Досвід розробки юзабіліті-тестів виявлення проблем UX.
 • Комфортно працювати з технічною реалізацією з використанням ігрових редакторів.

4A Games — мультикультурна, багатонаціональна студія розробки відеоігор, розташована на Мальті та в Києві, відома своїми атмосферними шутерами від першої особи Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus і Arktika.1.